Savner du variasjon i treningen din? Regelmessig oppdatert treningprogram sikrer deg progresjon!

Like nødvendig som selve treningsprogrammet er:

  • endring
  • og variasjon i treningen for fortsatt progresjon.

Etter en stund tilvenner kroppen seg de stimuli du påfører den eller gir den. Resultatet er at fremgangen stopper opp. Derfor trenger kroppen nye stimuli med jevne mellomrom.

Vi bygger opp treningsprogrammene utifra en 12 ukers periodisering:

  • Uke 1: bli kjent med ditt nye program, lettere trening, teknikkfokus
  • Uke 2-11: Forsøke å øke jevnlig enten i antall repetisjoner eller i belastning
  • Uke 12: Deload-uke med lettere trening før du får nytt program

 

På denne måten er du sikret kontinuerlig progresjon i din trening. For å nå de målene man setter seg og oppnå ønskede resultater er det helt nødvendig med endringer i treningen med jevne mellomrom.

Gympartner tar hensyn til dine ønsker og din fremgang når du får nytt program!