Categories: General
      Date: 26. November 2009
     Title: Indre motivasjon gir fast trening!

I følge førsteamanuensis Lemyre ved Norges Idrettshøyskole så trenger du indre motivasjon for å trene fast over lengre tid. Hvis ikke slutter du når målet er oppnådd.



Indre motivasjon gir fast trening!

I følge førsteamanuensis Lemyre ved Norges Idrettshøyskole så trenger du indre motivasjon for å trene fast over lengre tid. Hvis ikke slutter du når målet er oppnådd.

Når du skal begynne å trene er det viktig at du velger en aktivitet du kan mestre, som gir deg indre glede og god tilbakemelding. Hvis ikke vil du slutte med aktiviteten når den ytre motivasjonen ikke lenger er tilstede, sier Pierre-Nicolas Lemyre ved NIH.

 
Eksempler på ytre motivasjon: 

 

Ytre motivasjon kan ikke bli indre!

Men kan ikke en ytre motivasjon gå over til en indre motivasjon når du merker at formen blir bedre? 

Teoretikerne blant oss hevder at en ytre motivasjon aldri kan bli indre. Men grensene er ikke absolutte. Uansett må du føle at du mestrer aktiviteten, at du får positiv respons. Det er ikke sikkert det er smart å begynne å spille golf eller tennis I voksen alder hvis du er mer komfortabel på ski. Nye aktiviteter vil deg negative tilbakemeldinger I starten.

Men det er et veldig viktig unntak: Kommer du inn i et miljø som godtar at du ikke er flink og likevel gir deg positiv tilbakemelding, samtidig som du synes det er helt greit at du er daårligere enn de andre som har spilt lenge, er det OK, sier Lemyre.

 
Eksempler på indre moticasjon:


Hvis du var aktiv i yngre år men har holdt opp en stund og ønsker å begynne på nytt, bør du da velge samme aktivitet?

- Jeg mener det er viktig å velge en aktivitet du behersker. Har du vært god på å løpe kan du jo begynne å sykle eller gå på ski, slik at du ikke direkte sammenlikner deg med deg selv da du var yngre. Men start med en enkel aktivitet slik at du ikke får for mange negative opplevelser, sier Lemyre.

Selv om du egentlig ikke liker å trene, og bare blir påvirket av ytre faktorer, betyr ikke det at du ikke skal begynne å trene. Treningen virker uansett årsak til at du trener, men du får enda mer igjen hvis det er lystbetont.

Han fortsetter med å si at velværefaktoren betyr mye mer for motivasjonen enn det å for eksempel gå ned i vekt eller å få lavere kolestrol.

- Velvære er en sterkere drivkraft enn tall. Derfor er type aktivitet du gjør helt avgjørende.


Kilde: VG nett. 09.11.2009